Home » Ženský kruh

Ženský kruh

Ženský kruh je léčivý... 

V dávných dobách se ženy scházely a sdílely svá moudra, tančily, zpívaly, tvořily, podporovaly se, učily se jedna od druhé, z příběhů a zkušeností... Některá témata se probírala pouze v ženských kruzích a stejně tak i ženské rituály byly pouze ženskou záležitostí.... Dcery se učily od svých matek, babiček, prababiček... od žen svého rodu či kmene.

V dnešní době už tyto příběhy od svých předkyň neslýcháme a tudíž nám tyto informace a zkušenosti chybí a na mnoho tradic jsme zapoměly... 

Přítomnost vědomých žen poskytuje bezpečí a důvěru pro otevření a léčení na všech úrovních. Je nádherné potkávat se v kruhu žen, známých i neznámých, a dostávat i moci dávat úctu, přátelství, zažít sounáležitost a podporu... Podstatou ženské energie je nebránit se, nezasahovat, nevzdorovat, ale naopak plynout, nechat se unášet proudem života, přijímat a oddat se... 

Pojďme se potkávat v kruhu, kde jsme si všechny rovny a sdílet naši moudrost a láskyplnost... Pojďme společně tančit, tvořit, sdílet, mlčet i meditovat... 

Těším se na naše setkávání heart

Přečtěte si také můj článek na téma: Sestra nebo sokyně?

https://zenysostylom.sk/sestra-nebo-sokyne/