Home » OSHO

OSHO AKTIVNÍ MEDITACE

OSHO aktivní meditace jsou úžasným nástrojem pro práci na sobě, na duchovním rozvoji každého z nás...

OSHO v nich přináší moudrost Východu pro uspěchanou civilizaci dnešní doby. OSHO aktivní meditace pracují na úrovni těla, mysli a ducha. Na rozdíl od jiných meditací mají jasnou strukturu a aktivní části meditace připravují naši mysl i nervový systém na vstup do ticha při meditaci, tzn. že každá meditace má jednu či více aktivní částí, poté následuje meditace a odpočinek. 

Každá meditace má svou specifickou hudbu a nedoporučuje se používat jakoukoliv jinou - sám OSHO pracoval na hudbě ke každé meditaci spolu se skupinou hudebníků několik let, než vyvinul hudbu a zvuky potřebné k dané meditaci. 

V OSHO aktivních meditacích se odpoutáváme od mysli, odpojujeme hlavu, abychom se mohli přenést do srdce, více do těla, mohli lépe cítit, jak se doopravdy máme... Používáme dech, hlas, tanec, vědomý pohyb, katarzi, ale i smích... Díky těmto meditacím se můžete cítit nabiti energií, živí, vědomí, radostní a šťastní... 

Na mých workshopech se můžete setkat s těmito, ale i s dalšími meditacemi, které na sobě stále zkouším - pro větší radost a živost ve svém těle, ve svém životě. Těším se na to, že s vámi tyto meditace budu moci sdílet ❤️

 

OSHO KUNDALINI MEDITACE

Meditace trvá jednu hodinu a má 4 fáze - každá z nich trvá 15 minut.

První fáze: 15 minut
Uvolněte se a třeste celým tělem, abyste ucítili, jak energie stoupá od nohou vzhůru. Naprosto se uvolněte a staňte se otrásáním těla. Oči můžete mít otevřené nebo zavřené.

Druhá fáze: 15 minut
Tancujte... tak, jak to cítíte, a nechte tělo, aby se pohybovalo, jak samo chce.

Třetí fáze: 15 minut
Zavřete oči a buďte v klidu, můžete sedět nebo stát... a pozorujte, co se děje uvnitř a venku. 

Čtvrtá fáze: 15 minut
Zavřete oči, lehněte si a buďte zcela v klidu.

Když provádíte Oshovu Kundalini meditaci, nesnažte se třást tělem, uvolněte ho a nechte všemu volný průběh. Klidně a tiše stůjte, vnímejte, jak pohyb přichází, a jakmile se začne tělo třást, napomozte mu, ale nic za něj nedělejte. Vychutnávejte si to, radujte se z toho, vnímejte to, ale sami nic nedělejte. Pokud byste tělo k něčemu nutili, stane se z toho cvičení. Tělo se sice bude otřásat, ale pohyb bude jen na povrchu. Nepronikne do vás. Uvnitř budete jako kámen, jako skála; budete dál tím, kdo s tělem manipuluje, tím, kdo něco činí, a tělo vás bude muset poslouchat. Hlavní není tělo - hlavní jste vy. Když řeknu, že se má tělo otřásat, myslím tím, že musíte zatřást samotnými pevnými základy skály - a ty se rozpadnou, rozpustí, rozplynou. A když se vaše bytí podobné kameni rozplyne, tělo ho bude následovat. Není už ten, kdo něco dělá; ono se to prostě dělá samo. Ten, kdo to dělal, už není. 

Osho o Kundalini meditaci řekl: 
"Když děláte meditaci Kundalini, dovolte třesení, aby se dělo - nedělejte ho. Stůjte tiše, pociťujte, jak přichází, a když se vaše tělo začne trochu klepat, pomozte mu, ale nedělejte to. Užijte si to, pociťujte k němu požehnání, dovolte ho, přijměte ho, přivítejte ho, ale nepřivolávejte. Když klepání zesiluje, stává se to cvičením, fyzickým cvičením těla. Pak se třesení objeví, ale zůstane pouze na povrchu. Nepronikne do vás. Zůstanete tvrdí uvnitř jako kámen nebo skála; zůstanete manipulátorem, "konatelem" a tělo bude pouze následovat. Tělo není otázka - vy jste otázka. Když říkám třeste se, znamená to, že by se vaše tvrdost, kamenné bytí mělo otřást v samém základě tak, že se stane tekuté, splývavé, proudící. A kdy se kamenné bytí stane tekuté, vaše tělo následuje. Pak není ten, kdo se třese, ale pouze třes. Nikdo to nedělá, jednoduše se to stává. Pak zmizí "konatel".

Doporučuji přečíst i tento článek o meditacích do slovenského magazínu: https://zenysostylom.sk/meditace-muze-byt-i-oslava/

OSHO NADABRAHMA MEDITACE

Meditace Nádabrahma je založena na tibetské technice prováděné v časných ranních hodinách. Může se dělat v jakoukoliv denní dobu, můžete ji provádět sami nebo s ostatními, ale musíte při tom mít prázdný žaludek a před tím alespoň 15 min nic nedělat. Meditace trvá hodinu a má 3 fáze.

První fáze: 30 minut
Seďte v relaxované pozici se zavřenýma očima a sevřenými rty. Začněte hlasitě broukat, tak, aby to slyšeli ostatní, a vytvořte ve svém těle vibraci. Můžete si představovat prázdnou nádobu nebo trubici naplněnou pouze vibrací. Náhle dojdete k bodu, kdy broukání pokračuje samo a vy jste tím, kdo mu naslouchá. Není třeba nijak zvláštně dýchat; můžete změnit nápěv a pomalu, klidně hýbat tělem. Je na vás, jak to budete sami cítit.

Druhá fáze: 15 minut
Druhá fáze je rozčleněna na dvě 7,5 minutové sekce. 
V první polovině hýbejte rukama, dlaně mějte otočeny vzhůru a opisujte kruhy. Začněte u pupku, obě ruce natáhněte vpřed a kažou rukou opisujte zrcadlově dva velké kruhy, jeden napravo a druhý nalevo. Pohyby by měly být natolik pomalé, aby se po chvíli zdálo, že už to žádný pohyb ani není. Pociťujte, jak vysíláte k Vesmíru energii.
Po 7,5 minutách otočte ruce dlaněmi dolů a začněte s nimi pohybovat opačným směrem. Teď se ruce přiblíží směrem k pupku a zůstanou podél těla. Uvědomte si, že vysíláte energii dovnitř. A stejně jako při první fázi se mohou ostatní části vašeho těla zvolna a velmi klidně pohybovat.

Třetí fáze: 15 minut
Seďte naprosto klidně a tiše.

OSHO NATARAJ MEDITACE - tanec jako totální meditace

Natarádža je tanec a úplná meditace. Má tři fáze, které trvají celkově 65 minut.

Nechte tanec plynout tak, jak sám chce; neusměrňujte ho. Namísto toho s ním splyňte, následujte ho. Dovolte, aby to tančilo samo. Buďte slavnostně naladěni. Neděláte nic závěžného; vy si jen hrajete, hrajete si se svou energií, hrajete si se svou bioenergií, tak ji nechte, aby se sama rozvíjela. Tak jako vane vítr, tak jako plyne řeka - tak i vy plynete a vanete. Prociťte to. A buďte hraví. Mějte slovo "hra" neustále na paměti. 

První fáze: 40 minut
Tančete se zavřenýma očima jako posedlí. Zcela uvolňete své neuvědomování si. Neovládejte své pohyby ani nebuďte pozorovatelé toho, co se děje. Jen se plně oddejte tanci.

Druhá fáze: 20 minut
Mějte zavřené oči a okamžitě si lehněte. Buďte klidní a tiší.

Třetí fáze: 5 minut
Tančete z radosti a oslavujte život tancem.

OSHO CHAKRA SOUNDS MEDITACE - zpívání do čaker

Tato meditace používá zvuky hlasu meditujícího, které spolu s hudbou pomáhají přenést vědomí do čaker. Tímto; se čakry otevírají a harmonizují. Meditace vás může přenést do hlubokého klidného vnitřního ticha. To se děje prostřednictvím vašich vlastních zvuků nebo tím, že budete poslouchat a vnitřně cítit zvuky z meditačního CD. Meditaci můžete dělat v jakoukoliv dobu.

První fáze: 45 minut zvuků čaker

Můžete stát, pohodlně sedět nebo ležet, jak se vám líbí. Záda udržujte rovná a celé tělo uvolněné. Dýchejte víc do břicha než do hrudi. Zvuky by se měli vytvářet s otevřenými ústy a uvolněnou čelisti. Nechejte ústa pořád otevřená.

Zavřete oči a poslouchejte hudbu; chcete-li začnete vytvářet zvuk v první čakře. Může to být jednoduchý tón, nebo ho můžete měnit. Nechejte se vést hudbou; avšak můžete být tvořiví s vašimi vlastními zvuky. Při poslechu zvuku hudby nebo vašich vlastních zvuku pociťujte pulsaci v samém středu vaši čakry, i když ze začátku to bude vypadat jako pouhá představa. Osho navrhoval použit představu pro naladění na něco co už tam je. Proto pokračujte v meditaci, když mate pocit, že si můžete čakry představit. Vaše vědomá představa vás může přivést ke zkušenosti vnitřní vibrace každé čakry. Po zvucích v první čakře uslyšíte změnu na vyšší tóny - to je znamení přechodu ke druhé čakře. Chcete-li můžete pokračovat ve vytváření zvuků. Tento proces se opakuje až k sedmé čakře.

Jak se pohybujete od jedné čakry ke druhé nechejte aby se vaše zvuky stali vyšší a vyšší. Po poslechu a zpívání do sedmé čakry, tóny pak poklesnou jeden za druhým přes všechny čakry. Jak slyšíte tóny sestupovat procházejte se zvukem každou čakrou. Pociťujte jak se vaše tělo uvnitř stává bambusovou flétnou, dovolte zvukům rezonovat od vrcholku hlavy až k samému spodku trupu.

Na konci, před začátkem další sekvence, uslyšíte pauzu. Tento pohyb zvuků nahoru a dolu se opakuje tři krát a trvá celkem 45 minut.

Po tom, jak se seznámíte s meditaci můžete ji přidat další rozměr pomocí vizualizací. Jak se zaměřujete na každou čakru, buďte otevření tomu že se ve vaši představě objeví vizuální obrazy. Není potřeba vytvářet představy, pouze buďte vnímaví ke všemu, co může přijít. Můžou to být barvy, vzory nebo přírodní krajiny. To co přichází do vašeho vědomí může být vizuální anebo také pro vás mohou být přirozenější myšlenky nežli vizuální obrazy. Například můžete ve své představě pomyslet "zlato" nebo můžete vidět barvu.

Druhá fáze: 15 minut ticha

Po poslední posloupnosti zvuků zůstaňte sedět nebo ležet tiše se zavřenými očima. Zůstaňte v tichu a na nic se nesoustřeďujte. Dovolte si být vědomým a pozorovat vše co se děje. Buďte jako svědek, uvolnění a nehodnoťte to.

CHAKRA DANCE - tanec čaker

Tato hodinová meditace oslavuje naši životní energii skrze tanec a otevírání našeho čakrového systému. Tanec čaker je krásná meditace základních 7 čaker pomocí tance a spontánního pohybu. Postupně se tančí tanec jednotlivých čaker, od 1. do 7. čakry.

První fáze: 40 minut
Tanec jednotlivých čaker postupně od 1. do 7 čakry. Jednotlivé čakry jsou prováděné zvukem a hlasem. Vyjadřujeme jednotlivé čakry skrze tanec těchto čaker. Až se změní hudba, jděte do další čakry. Dovolte svému tělu vyjařovat tyto energie skrze tanec. 

Druhá fáze: 20 minut
Lehněte si se zavřenýma očima, jednodušše uvolněte své tělo, mysl a vaše emoce. Tuto fázi zakončí 3 gongy.

7 základních čaker... 

1. čakra - Muladhara, též kořenová čakra, se nachází ve středu spodní časti pánve a nachází se mezi začátkem páteře vzadu a ohanbí zepředu. Je spojována se vším pevným v těle (tzn. kosti, zuby, nehty), dále tlustým střevem, konečníkem, prostatou, tvorbou krve a stavbou buněk. Ze žláz k ní patří nadledvinky. Aktivní první čakra svítí ohnivě červenou barvou.
2. čakra - Svadhistana, též sakrální čakra, je v oblasti pod pupíkem. Patří k ní hýždě, rozmnožovací orgány, ledviny, močový měchýř, vše tekuté jako je krev, míza, trávicí šťavy a sperma. Ze žláz s vnitřní sekrecí pak varlata, vaječníky, prostata. Barvou svadhistany je oranžová.
3. čakra - Manipura, leží v oblasti solarplexus, nad pupíkem a pod prsní kosti. Přiřazeny jsou k ní spodní část zad, dutina břišní, trávicí systém, žaludek, játra, slezina, žlučník, vegetativní nervový systém a ze žláz slinivka břišní. Barvou 3. čakry je žlutá až zlatožlutá. 
4. čakra - Anaháta, srdeční čakra, je uprostřed hrudníku v oblasti prsní kosti, zahrnuje srdce, prsa, horní část zad s hrudníkem a hrudní dutinou, spodní část plic, krev a krevní oběh, kůži, ze žláz potom brzlík. S Anahátou je spojena zelená, růžová a zlatá barva.
5. čakra - Višuddhi, též krční či komunikační čakra, se nachází v oblasti krku. Je spojena s krkem, týlem a spodní čelistí, ušima, hrtanem, hlasem, horní částí plic, průduškami, hltanem a pažemi. Ze žláz k ní patří štítná žláza. 5. čakře patří náleží světle modrá barva, také stříbrná a zelenavě modrá.
6. čakra - Adžňa je nazývána též třetí oko, leží uprostřed hlavy mezi obočím a souvisí s obličejem, ušima, očima, nosem, dutinami, malým mozkem a centrálním nervovým systémem a je spojena s podvěskem mozkovým. 6. čakra vyzařuje indigově modrou barvu, také žlutou a fialovou.
7. čakra - Sahasrára, korunní čakra, se nachází v horní časti hlavy a nad hlavou. Ve spojení se 7. čakrou se uvádí velký mozek a ze žláz je to šišinka mozková (epifýza). Zdravá Sahasrára vyzařuje fialovou, bílou a zlatou barvu.

OSHO GOURISHANKAR MEDITACE - meditace na aktivaci 3.oka

... má oblíbená meditace.o)

Instrukce:

První fáze: (15 minut)

Posaďte se a zavřete oči. Zhluboka vdechněte nosem a naplňte vzduchem celé plíce. Zadržte dech, co nejdéle je to možné. Pak klidně vydechněte ústy a udržte plíce prázdné co možná nejdelší čas. V tomto cyklu dýchání pokračujte po celou první fázi.

 

Druhá fáze: (15 minut)

Vraťte se k normálnímu dýchání a klidně a měkce pozorujte plamen svíčky nebo blikající modré světlo. Tělo je v naprostém klidu.

Poznámka: Lidé trpící neurologickými obtížemi, jako je například epilepsie, by neměli při této meditaci využívat blikající světla.

 

Třetí fáze: (15 minut)

Se zavřenýma očima se postavte a uvolněte tělo tak, aby bylo co nejvnímavější. Náhle ucítíte, jak jemné energie pohybují tělem, aniž byste vy sami cokoli činili. Umožněte tomuto stavu „latihan“, aby se děl. Vy se nepohybujte – pohyb probíhá sám od sebe, je jemný a půvabný.

 

Čtvrtá fáze: (15 minut)

Lehněte si se zavřenýma očima, buďte v tichu a klidní.

 


Poznámka: všechny meditace se dají zakoupit na CD nebo na iTunes. Vřele doporučuji si tyto meditace zakoupit v originále. Informace o meditacích můžete najít na www.osho.com/meditatoin nebo v českém překladu na www.osho.cz.cz/meditace.

Některé meditace lze stáhnout zde: http://www.oshorajneesh.com/osho-meditation-music-download.htm. Po jejich vyzkoušení pak vřele doporučuji zakoupit si hudbu na CD či oficiálně stáhnout - budete z toho mít úplně jiný zážitek.o) Tento tip je jen pro vyzkoušení... 

Zdroje: 
Meditace - První a jediná svoboda; OSHO
Základní kniha o čakrách; Shalila Sharamon - Bodo J. Baginski